Што прави плочата за разменувач на топлина?

- 2023-05-18-

Со плоча за разменувач на топлина, топлината ја пресекува површината и го одделува топлиот медиум од студот. Така, течностите и гасовите за греење и ладење користат минимални нивоа на енергија. Теоријата за пренос на топлина помеѓу средствата и течностите се случува кога: Топлината секогаш се пренесува од топла на ладна средина.
Зошто е најдобар плочест разменувач на топлина?
Плочата со разменувачи на топлина се до пет пати поефикасни од дизајните со школка и цевки со приближни температури до 1°F. Обновувањето на топлината може значително да се зголеми со едноставно менување на постоечките обвивки и цевки за компактни разменувачи на топлина.
Која е разликата помеѓу разменувач на топлина од плоча и серпентина?

Плочаните разменувачи на топлина функционираат со целосни перформанси со само мали количини на складиште загреани, овозможувајќи користење на економичен режим и обезбедувајќи топла вода за неколку минути по ладно стартување. Продавниците од типот на серпентина страдаат лошо од таложење на варовник во калем.